JB Green banar vägen inom miljötänk & byggteknik när det kommer till cementfria husgrunder

Fritidshus G 55 S

Fritidshus G 55 FH levereras komplett i Flat-Pack ca 50 kubik och 3000 kg. Stomrest hus inkl. husgrund på 4-6 timmar med enbart arbetskraft från 2-3 man. Vårt fokus är att koppla samman materialutveckling, clean tech lösningar och system för mycket enkel sammanfogning med en flexibel och kostnadseffektiv logistikmodell. Läs mer

Emergency Buildings

Today we can deliver houses that only weigh 6.4 kg per m2 wall area with 150 mm construction thickness and one U-insulation value of 0.22 we have a goal to reduce the weight further. No solid foundation is required and two people can easily assemble (or disassemble) a house within 4-6 hours. Läs mer

Husgrunder

JB Green Foundations Utvecklar & levererar Miljöanpassade & Ekologiska husgrunder som har en mycket liten miljöpåverkan i tillverkningsprocess, transport och montering. JB Greens husgrunder har inte någon cement i dess konstruktion vilket är unikt. Läs mer

Några av de fördelar man får med JB’s cementfria husgrunder

  • JB’s husgrunder monteras på några få timmar
  • Väderförhållanden har mycket lite påverkan vid montage
  • Barriärskyddad mot radon
  • JB’s husgrund kräver ingen torktid
  • Mycket liten miljöpåverkan vid tillverkning, transport & montering
  • Kostnaden för JB’s husgrund är lägre än en traditionell cementgrund
  • Mycket låg vikt = Lägre miljöpåverkan vid transport
  • Ett otroligt bra isolerings- U-värde på 0.11
  • JB’s FBS grundbalksystem = mindre mängd schaktmassor som måste forslas bort & mindre fyllmassor som måste tillföras
  • Ersätter cementgrunder, viktig aspekt när cement/kalk håller på att bli en bristvara i Sverige

JB GREEN Foundations Banar Vägen Inom Miljötänk & Byggteknik:

JB Green Foundations Utvecklar & levererar Miljöanpassade & Ekologiska husgrunder som har en mycket liten miljöpåverkan i tillverkningsprocess, transport och montering. JB Greens husgrunder har inte någon cement i dess konstruktion vilket är unikt. JB Green har utvecklat ett miljöanpassat & hållbart husgrundskoncept som ligger precis rätt i tiden. Fastighetsutvecklarna, entreprenader mm har nu inget val, med cement som inom kort kommer bli en bristvara måste husbyggnationen anpassas till de nödvändiga krav inom miljötänk som inom en snar framtid kommer bli lagstiftat. Det är nu hög tid att ersätta cementgrunder och börja använda den byggteknik och material som faktiskt finns på marknaden idag. JB Green Foundations innehar just den efterfrågade byggtekniken och med deras unika koncept banar de nu vägen inom Miljötänk & Byggteknik när det kommer till cementfria husgrunder.

JB GREEN Foundations står för innovation & utveckling:

Ledningen bakom organisation har lång erfarenhet inom branschen, framförallt med sandwichpaneler som byggelement. Med den spetskompetens ledningen och dess medarbetare innehar utvecklar JB Green under hösten nya innovativa husgrundssystem som ytterligare kommer att revolutionera inom husbyggnadsmarknaden. Typgodkännande och patent räknas vara klara till Februari 2022 på de nya produkterna. Prisbilden på en JB Green husgrund är mycket konkurrenskraftig. En JB Green husgrund kostar inte mer än en traditionell cementhusgrund på marknaden idag och framförallt är monteringen av en JB Husgrund otrolig tidsbesparande i byggprocessen. Husgrunden monteras på några timmar och man behöver inte vänta på någon torktid som en traditionell cementgrund kräver. Väderförhållanden har mycket liten påverkan vid monteringsprocessen samt är en JB husgrund också barriärskyddande mot radon. Att en JB husgrund har ett otroligt lågt U–Värde på 0,11 hjälper också till i processen vid val av husgrund.

FB Systemet ger en otrolig tidsbesparing för markentreprenaden:

JB Greens unika Foundation Beam System (Grundbalk System) innebär en otrolig tid- & materialbesparing för markentreprenaden. Betydligt mindre schaktmassor behövs forslas bort och med det mindre fyllmassor som behövs tillföras vid markarbete för husgrund. FB Systemet besparing i tid & material innebär inte bara en bättre ekonomi utan en betydligt mindre miljöpåverkan i byggprocessen, vilket vi inte kan bortse från i dessa tider. Att hela JB Green Foundations husgrund system är genomarbetat med Miljötänk & Miljöanpassad Byggteknik kan man inte undvika att förstå när man sammanfattar ovannämnda information om JB Green Foundations unika husgrundssystem.