Produkter & Priser

Kostnaden för JB´s cemetfria husgrunder blir lägre i byggprocessen än en traditionell cementgrund.

Helhetskostnaden i byggprocessen blir lägre med en JB husgrund på grund av faktorer som byggtid, väderförhållanden och torktider. 
En JB grund monteras på enbart några få timmar, vilket betyder att man kan börja bygga hus direkt på den cementfria husgrunden. 

Problematiken man slipper med JB´s husgrunder:

  • När man gjutit en traditionell cementgrund måste under vissa varma väderförhållanden ”vattna”cementen de första dygnen för att eliminera sprickor, vilken kan medföra problematik när det är vattningsförbud. 
  • Torktider på en traditionell cementgrund kan uppgå till ca 2-3 månader för att uppnå rätt fuktighet i grunden vilket är viktigt för montage av golv samt tätskikt för bad/våtrum. Om en betongplatta är för fuktig kan det orsaka fuktskador i material som ansluter till betongen, till exempel i golvmaterial. Det kan i sin tur leda till mikrobiologiska eller kemiska skador som kan påverka inomhusmiljön negativt.
  • Montering av en cementgrund tar ca 1 vecka och man bör vänta ca 2-3 veckor (torktid) innan man kan börja bygga på en traditionell cementgrund vilket medför kostnader såsom arbetstimmar, manskapsbodar, räntekostnader på byggkreditiv mm.

JB Green cementfria husgrund 1.695:- per kvm exkl. moms

Husgrund & Vattenburen golvvärme 1.895:- per kvm exkl. moms

Ingår i grund- &golvvärmepaketet:

  • JB Green cementfria husgrund (minimum order 100kvm)
  • Komplett vattenburen golvvärme för ca 90kvm. (100kvm grund)

– Rör 520 lpm
– Fördelare för 7 slingor
– Fördelarskåp
– Förläggningsmaterial: rörböjar, rörhållskenor
– Ventiler & Kopplingar
– Trådlös reglering: rumstermostat 5 st, ställdon 7 st, kopplingsbox trådlös.

Priserna är beräknat på minimumorder av 100kvm husgrund. Projektering & Transport tillkommer.